Thiết bị nghe nhìn, Trộn và xử lý tín hiệu (Mix and Processor), Âm thanh phòng họp, âm thanh hội thảo, âm thanh thông báo, âm thanh công cộng, âm thanh IP ...

Trộn và xử lý tín hiệu

Page 1 of 2

Giải pháp âm thanh