SEADA

- Nhà cung cấp thiết bị AV hàng đầu tại Anh. Mang tới các giải pháp, sản phẩm cho màn hình ghép, Video wall controller, Multiviewer, ...

 

Các sản phẩm bao gồm:

 • Conference Solutions

 • AV over IP

 • Extender & Splitter

 • SWM Seamless Modular Matrix Switchers

 • G44 Video Wall Controller

 • Matrix Switcher.

 • G4KPro Creative Video Wall Controllers

 • SolarWall Video Wall Controller

 • Multiviewers

 • VideoWall Screen

 • G88 Video Wall Controller

 • G24 Video Wall Controller

SEADA

Page 1 of 2