Các thông tin mới nhất về các sản phẩm nghe nhìn, thiết bị nghe nhìn từ các hãng sãn xuất, công nghệ trên thế giới.


Extron IPCP Pro Xi

Anaheim, California (April 26, 2021) - Extron chính thức đưa dòng sản phẩm mới IPCP Pro xi tới thị trường sau hơn một năm giới thiệu. Đây là dòng sản phẩm mạnh mẽ nhất, thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về sự gia tăng kích cỡ cũng như sự phức tạp của hệ thống AV ngày nay.

Read more: Extron đưa dòng sản phẩm mới IPCP Pro xi tới thị trường