Chứng chỉ - Certification, bằng cấp các nhân viên công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP đã đạt được và không ngừng nỗ lực học hỏi các công nghệ mới, thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất: Extron - EAP, ECP, ECS, BIAMP, SEADA, ...

Extron Authorized Programmer Certification (EAP)

 Extron Authorized Programmer Certification

Integrated Partner of Crestron

Integrated Partner of Crestron

 

 

Certified Extron Control Professional (ECP)

Extron Control Professional

Extron Control Professional

 

Certified Extron Control Specialist

certified Extron Control Specialist

certified Extron Control Specialist

Nhà phân phối sản phẩm Lindy tại Việt Nam

Nha phan phoi Lindy

 

 

Nhà phân phối sản phẩm SEADA tại Việt Nam.

seada distributor

BIAMP Certificate

Biamp certificate

 

Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP

Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam

Hotline: 0878.151.668, 098.525.9993