Hệ thống âm thanh Intercom là một hệ thống hai chiều dễ dàng sử dụng, thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của ngành giáo dục.

Giải pháp âm thanh