• Tích hợp AV

  System Integrator - Tích hợp AV cho phòng họp, hội trường, giảng đường, hệ thống, ...

 • Màn hình ghép - Videowall

  Giải pháp AV cho các hệ thống VideoWall

 • Digital Signage

  Digital Signage - Các giải pháp hiển thị số cho nhà hàng, khách sạn, sân bay, văn phòng ...

 • Video Conference

  Video Conference - Giải pháp hội nghị truyền hình.

 • Trung tâm giám sát - NOC

  Trung tâm giám sát - Network Operation Center, trung tâm điều hành.

 • Phòng họp thông minh
  Phòng họp thông minh

  Phòng họp thông minh - Smart Office, Smart Meeting Room, ...

 • Lập lịch phòng họp - room schedule
  Lập lịch phòng họp

  Lập lịch phòng họp - room schedule

 • Giải pháp nghe nhìn

  Giải pháp nghe nhìn: hình ảnh, âm thanh, hệ thống giám sát, tích hợp, ...

Sự kiện sắp tới

 

Sản phẩm

Tin tức nghe nhìn cập nhật - AV News