• Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho phòng họp, hội thảo
  Phòng họp, hội thảo

  Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho phòng họp, hội thảo

 • Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho các trung tâm giám sát

  Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho các trung tâm giám sát

 • Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho phòng họp trung tâm
  Phòng họp trung tâm

  Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho phòng họp trung tâm

 • Hệ thống âm thanh hội thảo, hiển thị chuyên dụng
  Phòng họp lớn

  Hệ thống âm thanh hội thảo, hiển thị chuyên dụng

 • Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho hội trường

  Thiết bị, giải pháp nghe nhìn cho hội trường

 • Hệ thống telemedicine cho khám chữa bệnh từ xa

  Hệ thống telemedicine cho khám chữa bệnh từ xa

Sự kiện sắp tới

 • CUE2018
  Rotterdam, Netherlands
  15-17 January 2018
 • NAMM
  Anaheim, CA, USA
  25-28 January 2018

 

New Product

Tin tức nghe nhìn cập nhật - AV News