• Tích hợp AV
  Tích hợp AV

  Tích hợp AV cho phòng họp, hội trường, giảng đường, hệ thống, ...

 • Kéo dài HDMI
  Kéo dài HDMI

  HDMI Extender over IP/Ethernet, Optical, Wireless, ...

 • Giải pháp âm thanh
  Giải pháp âm thanh

  Giải pháp âm thanh phòng họp, hội trường, thông báo, IP, ...

 • Màn hình ghép - Videowall
  Màn hình ghép - Videowall

  Giải pháp, thiết bị màn hình ghép - Videowall

 • Digital Signage
  Digital Signage

  Hiển thị số  - Digital Signage

 • Telemedicine
  Telemedicine

  Hệ thống Telemedicine cho khám chữa bệnh từ xa

 • Intercom
  Intercom

  Hệ thống Intercom, liên lạc, quản lý nội bộ

 • Hội nghị truyền hình
  Hội nghị truyền hình

  Thiết bị, giải pháp cho hội nghị truyền hình, phòng họp, phòng hội thảo

Sự kiện sắp tới

 

New Product

Tin tức nghe nhìn cập nhật - AV News