Giải pháp nghe nhìn cho lớp học

Bao gồm: gói trình chiếu cơ bản và điều khiển tập chung thiết bị phòng học.


 

Giải pháp nghe nhìn: Lớp học | Phòng Đào Tạo

Giải pháp ứng dụng cho phòng đào tạo, giảng đường có diện tích rộng. Hệ thống có khả năng hiển thị cả các tiến hiệu tương tự và kỹ thuật số từ nhiều nguồn hình ảnh như DVD, PC, Laptop, document camera,v.v… cùng với đó là khả năng kết nối mở rộng cao cho các ứng dụng như đào tạo từ xa. Hệ thống đặc biệt yêu cầu đơn giản và hiệu quả cao trong quá trình vận hành.

Read more: Phòng đào tạo, giảng đường
Giải pháp nghe nhìn: Lớp học | Quản lý, giám sát tập chung

Trong các trường học hiện nay, người vận hành thiết bị (IT) thường mất nhiều thời gian và công sức để theo dõi, giám sát, vận hành hệ thống trình chiếu tại mỗi lớp học. Giải pháp này cho phép người vận hành ngồi tại một chỗ (phòng máy) có thể theo dõi, giám sát, điều khiển từ xa toàn bộ các thiết bị trình chiếu trong mỗi lớp học.

Read more: Quản lý, giám sát tập trung