Thiết bị điều khiển, giao diện điều khiển dành cho các giải pháp nghe nhìn, hệ thống hội nghị, ...

Bao gồm nhiều giao diện điều khiển khác nhau: giao diện cảm ứng, giao diện Ebus, giao diện không dây.

Manufacturer:
Select manufacturer

Điều khiển