Tích hợp AV: KTP chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp, triển khai, lập trình, và đào tạo các hệ thống AV.

  • Tích hợp AV phòng họp

  • Tích hợp AV hội nghị truyền hình

  • Tích hợp AV hội trường

  • Tích hợp AV giảng đường

  • Lập trình AV: Extron, Crestron.

  • Tích hợp hệ thống


     

 

Tích hợp AV Extron

Extron mang tới cho khách hàng các sản phẩm với chất lượng, hiệu suất và giá trị cao nhất; cam kết với khách hàng S3 (Service, Support và Solutions). Các giải pháp, thiết kế cũng như sản phẩm cho việc tích hợp AV trong môi trường giáo dục đã được Extron đầu tư nghiên cứu cũng như phát triển trong nhiều năm qua.

Read more: Extron: Tích hợp AV cho giáo dục, đào tạo
Tích hợp AV giải pháp ghi hình 1 chạm

Extron StudioStation™ là một giải pháp đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi cho việc ghi hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, thao tác ghi hình đơn giản chỉ bằng một chạm. Giải pháp có thể tùy chỉnh để hỗ trợ bất kì hệ thống nào. StudioStation ứng dụng cho việc ghi hình lớp học, ghi hình bài giảng, trình diễn sản phẩm, ...

Read more: Tích hợp AV: Giải pháp ghi hình một chạm (One touch Recording)
Giải pháp tích hợp AV

Là đối tác của Extron, Crestron và SEADA, KTP đáp ứng mọi yêu cầu sử dụng của khách hàng, giúp vận hành hệ thống trở nên dễ dàng hơn với chỉ các thao tác cảm ứng, phím bấm hoặc tự động. KTP chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp, triển khai, lập trình, và đào tạo các hệ thống AV.

Read more: Tích hợp AV