Extron mang tới cho khách hàng các sản phẩm với chất lượng, hiệu suất và giá trị cao nhất; cam kết với khách hàng S3 (Service, Support và Solutions). Các giải pháp, thiết kế cũng như sản phẩm cho việc tích hợp AV trong môi trường giáo dục đã được Extron đầu tư nghiên cứu cũng như phát triển trong nhiều năm qua.

Tích hợp AV Extron

Việc giảng dạy, đào tạo đang chuyển hướng đáng kể, vượt ra khỏi các bài giảng nghiêm chỉnh. Sự thay đổi này tác động lớn đến các chương trình giảng dạy, công nghệ và thậm chí là thiết kế của lớp học. Việc tương tác giữa sinh viên, giảng viên và công nghệ đã đưa ra một khái niệm về học tập chủ động (active learning). Các thiết bị và giải pháp AV của Extron hướng tới sự thay đổi này.

Chi tiết các sản phẩm và giải pháp tích hợp AV của Extron:

 

Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP

Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam

Hotline: 098.525.9993, 0878.151.668