Hệ thống hội nghị truyền hình tại TCKT - Bộ quốc phòng được nâng cấp và cải tạo để đáp ứng yêu cầu về chất lượng hình ảnh cũng như điều khiển hệ thống một cách dễ dàng. 

Thiết bị sử dụng trong hệ thống:

  • Extron Crosspoint 108 4K: hỗ trợ chuyển mạch hình ảnh 10 input và 8 output.
  • Extron TLP 1520 TG: màn hình điều khiển hệ thống.
  • Bộ kéo dài HDMI của Extron: XTP, DTP.
  • AIDA 4K Camera.

Hình ảnh triển khai:

 

Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP

Nhà cung cấp giải pháp và thiết bị nghe nhìn hàng đầu Việt Nam.

Hotline: 0878.151.668, 098.525.9993