Thiết bị nghe nhìn: Màn hình ghép - Videowall Processor, Controller

  • Màn hình phẳng
  • Màn hình cong
  • Ghép máy chiếu
  • Bộ xử lý màn hình ghép - Videowall processor, Videowal Controller

Các thiết bị sử dụng cho giải pháp màn hình ghép cho phòng họp trực tuyến, hội nghị truyền hình, phòng giám sát trung tâm (NOC), trung tâm điều khiển, ...

Nhà cung cấp:

  • Extron: Quantum, ...
  • SEADA: Videowall Controller

Màn hình ghép Videowall Processor

Giải pháp hình ảnh