Extron Switcher cho phép nhiều nguồn tín hiệu được truyền tới thiết bị hiển thị tương thích

  • HDMI Switcher - Chuyển mạch HDMI
  • DVI Switcher - Chuyển mạch DVI
  • Fiber Optic Switcher - Chuyển mạch quang
  • SDI Switcher - Chuyển mạch SDI
  • VGA & RGB Switcher - Chuyển mạch VGA & RGB
  • Display Port (DP) Switcher - Chuyển mạch DP
  • HD Based T Switcher - Chuyển mạch HD Based T
  • Component Switcher - Chuyển mạch component

HDMI SWITCHER

SW4 HD 4K 0x90Two and Four Input HDMI Switchers

 

 SW8 HDMI 0x90HDMI Switchers with EDID Minder®

 

Tất cả sản phẩm Chuyển Mạch HDMI

DVI SWITCHER

SW8 DVI A Plus 0x90DVI and Stereo Audio Switchers with EDID Minder®

 

FIBER OPTIC SWITCHER

FOX T USW 103 0x90Three Input Switcher with Integrated Fiber Optic Transmitter for HDMI, VGA, Audio, & RS-232

 FOX T USW 203 0x90Three Input Switcher with Buffered HDMI Output and Integrated Fiber Optic Transmitter for HDMI, VGA, Audio, & RS-232

 

 

SDI SWITCHER

SW4 3G HD SDI 0x90Four Input 3G-SDI Switcher

 

VGA & RGB SWITCHER

VSW 2VGA A 0x90Two Input VGA and Stereo Audio Switcher

 SW2 VGA DA2 A   Rear Inputs 0x90Two Input, Dual Output VGA and Stereo Audio Switchers & Distribution Amplifiers

Tất cả sản phẩm Chuyển Mạch VGA & RGB

 

 

Display Port (DP) SWITCHER

SW2 DP 0x90Two Input DisplayPort Switcher

 

 

HD BASED T SWITCHER

xtptusw 60155012 01r lwg 0x90Three Input Switcher with Integrated XTP 4K Transmitter

xtptusw103 lg 0x90Three Input XTP Switcher with Integrated XTP Transmitter

 

 

COMPONENT SWITCHER

msw4vrs lg 0x90Four Input Composite Video Switcher

 sw12a 60 483 201 0x9012 Input Audio Switcher

 

Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP - Key To Pro

Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam


Tin tức cập nhật