Các thông tin mới nhất về các sản phẩm nghe nhìn, thiết bị nghe nhìn từ các hãng sãn xuất, công nghệ trên thế giới.


Crestron AM-300

Crestron chính thức đưa sản phẩm AM-300 sử dụng công nghệ AirMedia 2.0 ra thị trường. AirMedia 2.0 là công nghệ trình chiếu không dây nhanh nhất, dễ dàng nhất và bảo mật, được thiết kế trong các giải pháp trình chiếu của Crestron.

Read more: Crestron: AM-300 AirMedia 2.0
Page 1 of 4