Các tin tức công nghệ nổi bật trong lĩnh vực nghe nhìn, truyền hình, hội nghị truyền hình …


 

HDR Video

CEDIA chính thức xuất bản một white paper mới, hướng dẫn về HDR Video cho các nhà tích hợp AV. Văn bản này khám phá các nguyên tắc cơ bản của HDR Video và nó liên quan tới thị giác của con người như thế nào, đồng thời nhấn mạnh các tiêu chuẩn HDR, định dạng và kết nối để đảm bảo thiết kế và tích hợp hệ thống tương thích.

Read more: CEDIA xuất bản white paper hướng dẫn cho HDR Video