IES AVIXA chính thức đưa ra tiêu chuẩn thực thi ánh sáng cho các phòng hội nghị truyền hình nhỏ và vừa (ANSI/IES/AVIXA RP-38-17). Tiêu chuẩn được chuẩn bị bởi các chuyên gia ánh sáng từ IES và các chuyên gia hội nghị truyền hình từ AVIXA, và được kiểm duyệt, xác nhận bởi ANSI.

ANSI/IES/AVIXA RP-38-17
Tiêu chuẩn cung cấp các tham số ánh sáng và tiêu chí thực thi cho các phòng họp kích thước nhỏ tới vừa. Mặc dù tiêu chuẩn được đưa ra để áp dụng cho phòng họp không quá 25 chỗ ngồi, nhưng các nguyên tắc có thể được áp dụng tới các ứng dụng khác như được nêu.


Tiêu chuân cung cấp hướng dẫn cho các chuyên gia khi tham gia vào việc thiết kế, xây dựng, đánh giá và hỗ trợ môi trường họp trực tuyến (Video Conference). Ngoài việc đưa ra tiêu chí thực thi cho việc thiết kế và đo lường/đánh giá ánh sáng phòng họp, tiêu chuẩn còn cung cấp hướng dẫn cho việc xem xét thiết kế các phòng khác, như tường, nền nhà, trần nhà, cửa sổ và đồ nội thất.


Các tiêu chí trong RP-38-17:Đưa ra các yêu cầu thực thi ánh sáng tối thiểu để tối ưu góc nhìn của người xem, người trình bày và khu vực nhiệm vụ.Tối ưu ánh sáng cho camera, từ đó cải thiện hình ảnh truyền tới các điểm cầu.Tăng cường truyền thông trực tuyến, sự thoải mái và năng suất.


Chi tiết về tiêu chuẩn: ANSI/IES/AVIXA RP-38-17

 

Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP

Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam.

Hotline: 0966.394.222, 0949.052.806