CEDIA chính thức xuất bản một white paper mới, hướng dẫn về HDR Video cho các nhà tích hợp AV. Văn bản này khám phá các nguyên tắc cơ bản của HDR Video và nó liên quan tới thị giác của con người như thế nào, đồng thời nhấn mạnh các tiêu chuẩn HDR, định dạng và kết nối để đảm bảo thiết kế và tích hợp hệ thống tương thích.

CEDIA HDR video

Giám đốc công nghệ CEDIA, Walt Zerbe phát biểu: "Chúng ta đã thấy được sự tiên tiến đáng kinh ngạc của HDR trong nhiều năm qua dẫn tới một điểm đó là tùy chọn hiển thị trong môi trường gia đình, nhưng không có một sự hướng dẫn nào. Văn bản này nhằm mục đích cung cấp một kiến thức nền tảng của HDR để hỗ trợ với các đặc điểm kỹ thuật và sự triển khai của hệ thống HDR Video."

Một hướng đi chính trong chiến lược hiện tại của CEDIA là tạo ra các tiêu chuẩn, phát triển những kinh nghiệm tốt nhất và định nghĩa các hướng dẫn để nâng cao tính chuyên nghiệp và hướng các thành viên, nền công nghiệp thành công. Văn bản này là một trong ba văn bản mà sẽ được xuất bản vào cuối năm 2018. CEDIA cho biết nó cũng đánh giá trên 30 đề tài cho năm 2019 với mục đích đưa ra 6 văn bản trong năm tới.

Thành viên CEDIA có thể tải văn bản tại trang chủ của tổ chức này.

 

Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP

Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam

Hotline: 0966.394.222, 0388.35.66.85