Viện bảo tàng không còn chỉ là kho lưu trữ dữ liệu lịch sử. Có hơn 35000 viện bảo tàng trên nước Mỹ, nhiều hơn cả số lượng cửa hàng của Starbucks và MacDonald. Ước tính, mỗi ngày có thêm khoảng 100 bảo tàng và trung tâm văn hóa mới trên toàn cầu. 

AV cho vien bao tang
Thị trường càng ngày càng trở nên đông đúc và cạnh tranh. Các viện bảo tàng đang tìm kiếm các giải pháp AV để mang tới sự khác biệt và thu hút người tham quan, thành viên. Các giám đốc bảo tàng đang sử dụng AV để đạt được những mục đích rõ ràng, trực tiếp và gián tiếp cải thiện lợi nhuận. Một xu hướng tạo ra các trưng bày dựa vào AV để tăng cường trải nghiệm cho khách hàng. Ví dụ như Everglades Airboat tại viện bảo tàng Khám phá và khoa học (Museum of Discovery and Science) ở Fort Lauderdale. Cho phép người tham quan trải nghiệm cảm giác trên một chiếc phi thuyền thực sự, nhờ sử dụng một máy bay mô phỏng kết hợp đồng bộ với máy chiếu và âm thanh.


Sẽ thật tuyệt vời nếu các viện bảo tàng bắt đầu nhận thức được công nghệ AV ảnh hưởng như thế nào tới trải nghiệm của khách hàng và áp dụng tới toàn bộ viện bảo tàng.


Tìm hiểu thêm: nguồn AVIXA - https://www.avixa.org/insight/whitepapers/Details/av-can-be-a-'problem-solver'-for-museums/

 

Công nghệ nghe nhìn KTP

Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam

Hotline: 0966.394.222, 0949.052.806