Thiết bị nghe nhìn: Màn hình ghép - Videowall

  • Màn hình phẳng
  • Màn hình cong
  • Ghép máy chiếu
  • Bộ xử lý màn hình ghép - Videowall processor

Các thiết bị sử dụng cho giải pháp màn hình ghép cho phòng họp trực tuyến, hội nghị truyền hình, ...

Màn hình ghép Videowall

Giải pháp hình ảnh