Công nghệ nghe nhìn KTP tự hào là đối tác cung cấp sản phẩm của IDK (nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực nghe nhìn - ProAV tại Nhật Bản) ở Việt Nam. Danh mục sản phẩm IDK:

Video Over IP


NJR-UHD Model Description Spec
IDK NJR-UHD NJR-01UHD    4K@60 and HDCP2.2 supported HDMI Network Extender    IP Ninja Specification

 

NJR-HD Model Description Spec
IP Ninja NJR-04HD NJR-04HD      4 channel HDMI Network Extender                                      IP Ninja Specification

 

NJR-CTB Model Description Spec
IP Ninja NJR-CTB NJR-CTB       IP-NINJAR Management & Control Box                                IP Ninja Specification

 

PDU-1209 Model Description Spec
IP Ninja PDU-1209 PDU-1209      Power Distribution Unit for IP-NINJAR                                  IP Ninja Specification

 

Digital Multi Switcher


MSD-720UHD Model Description Spec
IP Ninja PDU-1209    MSD-7201UHD     4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter)     IP Ninja Specification
MSD-7202UHD 4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter) IP Ninja Specification
MSD-7203UHD 4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter) IP Ninja Specification
MSD-7204UHD 4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter) IP Ninja Specification

 

MSD-720UHDTB Model Description Spec
Digital Multi Switcher MSD- 720UHDTB    MSD-7201UHDTB     4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter)     IP Ninja Specification
MSD-7202UHDTB 4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter) IP Ninja Specification
MSD-7203UHDTB 4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter) IP Ninja Specification
MSD-7204UHDTB 4K@60 and HDCP2.2 supported Digital Multi Switcher(Built-in scan converter) IP Ninja Specification

 

MSD-40 Model Description Spec
Digital Multi Switcher MSD-40 MSD-402     Digital Multi SwitcherDigital Multi SwitcherHDBaseT IN/OUT model                                     IP Ninja Specification

 

MSD-50 Model Description Spec
Digital Multi Switcher MSD-50    MSD-501    Digital Multi SwitcherDigital Multi SwitcherHDBaseT OUT model                                          IP Ninja Specification
MSD-502     Digital Multi SwitcherDigital Multi SwitcherHDBaseT OUT model IP Ninja Specification

 

MSD-70 Model Description Spec
Digital Multi Switcher MSD-70    MSD-701    Digital Multi SwitcherDigital Multi SwitcherHDBaseT OUT model                                          IP Ninja Specification
MSD-702     Digital Multi SwitcherDigital Multi SwitcherHDBaseT OUT model IP Ninja Specification

 

 

MSD-54 Model Description Spec
Digital Multi Switcher MSD-54    MSD-5401    Digital Multi Switcher                                                                                                             IP Ninja Specification
MSD-5402    Digital Multi Switcher    IP Ninja Specification
MSD-5403    Digital Multi Switcher    IP Ninja Specification
MSD-5404    Digital Multi Switcher    IP Ninja Specification

 

MSD-54SL Model Description Spec
Digital Multi Switcher MSD-54SL MSD-5401SL    Digital Multi SwitcherTruly Seamless model                                                                    IP Ninja Specification
MSD-5402SL     Digital Multi SwitcherTruly Seamless model IP Ninja Specification

 

 

MSD-FD Model Description Spec
Full Digital Multi Switcher msd-804fd MSD-804FD     Full Digital Multi SwitcherHDBaseT OUT model                                  IP Ninja Specification

 

MSD-EX Model Description Spec
Digital Multi Switcher MSD-EX32 MSD-EX32    Digital Multi Switcher 32x32                                     IP Ninja Specification

 

Digital Matrix Switcher


MSD-EX Model Description Spec
Digital Matrix Switcher FDX FDX-16        Digital Matrix Switcher 16x16                                        IP Ninja Specification
FDX-32 Digital Matrix Switcher 32x32 IP Ninja Specification
FDX-64 Digital Matrix Switcher 64x64 IP Ninja Specification

 

Multi View Processor


ICP Model Description Spec
Multi View Processor icp-94 ICP-940       Multi-windows Processor                                       IP Ninja Specification

 

Digital(HDMI) Extender


HDC-H Model Description Spec
HDBaseT Extender HDC-H100-C HDC-H100-C      HDBaseT Extender                                      IP Ninja Specification

 

HDC-TH200 Model Description Spec
HDBaseT Extender hdc-th200 HDC-TH200    HDBaseT Extender                                      IP Ninja Specification

 

HDC-TH Model Description Spec
HDBaseT transmitter HDC-TH HDC-TH101   HDBaseT transmitter and Splitter with HDMI Local Output 1×1                                    IP Ninja Specification
HDC-TH201 HDBaseT transmitter and Splitter with HDMI Local Output 2×1 IP Ninja Specification
HDC-TH401 HDBaseT transmitter and Splitter with HDMI Local Output 4×1 IP Ninja Specification

 

HDC-RH Model Description Spec
HDBaseT Daisy Chain receiver hdc-rh HDC-RH101   HDBaseT Daisy Chain receiver, and HDMI Splitter 1×1                                    IP Ninja Specification
HDC-RH201 HDBaseT Daisy Chain receiver, and HDMI Splitter 2×1 IP Ninja Specification
HDC-RH401 HDBaseT Daisy Chain receiver, and HDMI Splitter 4×1 IP Ninja Specification

 

HDC-S Model Description Spec
HDBaseT Distribution Amplifier hdc-s HDC-S200   HDBaseT Distribution Amplifier 1×2                                  IP Ninja Specification
HDC-S400 HDBaseT Distribution Amplifier 1×4     IP Ninja Specification

 

OPF-H2000 Model Description Spec
Digital(HDMI) Extender opf h2000 OPF-H2000   4K HDMI Fiber Optic Extender IP Ninja Specification

 

OPF-H1000-A Model Description Spec
HDMI Fiber Optic Extender opf h1000 a OPF-H1000-A HDMI Fiber Optic Extender IP Ninja Specification

 

OPF-H1000D Model Description Spec
HDMI Fiber Optic Extender opf h1000 a OPF-H1000D HDMI Fiber Optic ExtenderHDMI Fiber Optic ExtenderDaisy Chain model IP Ninja Specification

 

COS-100HD-B Model Description Spec
HDMI Coaxial Cable Extender cos h100hd COS-100HD-B HDMI Coaxial Cable Extender IP Ninja Specification

 

Distribution Amplifier


VAC-UHD Model Description Spec
distribution Amplifier vac 4000uhd VAC-2000UHD

HDMI/DVI 1 x 2 distribution Amplifier

4K@60/HDCP2.2

IP Ninja Specification
VAC-4000UHD

HDMI/DVI 1 x 4 distribution Amplifier

4K@60/HDCP2.2

IP Ninja Specification

 

VAC-HD Model Description Spec
distribution Amplifier vac 1000hd VAC-5000HD

HDMI/DVI 1 x 5 distribution Amplifier

IP Ninja Specification
VAC-1000HD

HDMI/DVI 1 x 10 distribution Amplifier

IP Ninja Specification

 

Audio De-embedder/Embedder


UHDS Model Description Spec
distribution Amplifier vac 1000hd UHDS-01

HDMI Audio De-embedder/EmbedderHDMI Audio De-embedder/Embedder

4K@60/HDCP2.2

IP Ninja Specification

 

HDMI Analyzer


GF Model Description Spec
HDMI Portable Checker gf 100 GF-100

HDMI Portable Checker

IP Ninja Specification

 

Controller


SWC Model Description Spec
16 buttons switch controller swc 2000 SWC-2000

16 buttons switch controller

IP Ninja Specification

 

Cable


HDC-C5E Model Description Spec
HDBaseT alliance recommended cable hdc c5e HDC-C5E

HDBaseT alliance recommended cable