User

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẠI LÝ

Hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi “WIN – WIN”, vì lợi ích của cả 2 bên

CHÍNH SÁCH CHUNG

- Cam kết hợp tác, chia sẻ mục tiêu, tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn.

- Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

- Hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Hỗ trợ PR – Marketing

- Đại lý được hỗ trợ danh mục catalogue, tờ rơi, … theo các chương trình của nhà phân phối và công ty. Thông tin về Quý Đại lý sẽ được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các kênh quảng cáo và trang web của KTP.

- Được hỗ trợ các giấy tờ, thông tin sản phẩm … khi tham gia đấu thầu dự án.

- Được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách.

(Tìm hiểu thêm về chính sách đại lý của chúng tôi)