Extron cung cấp đa dạng các loại cáp chất lượng cao cho các giải pháp nghe nhìn chuyển nghiệp. Cáp Extron HDMI, DVI duy trì tính toàn vẹn của tín hiệu và bảo đảm một hình ảnh hoàn hảo.

Cáp Extron DisplayPort được thiết kế để đáp ứng độ phân giải cao và các yêu cầu tốc độ dữ liệu của DisplayPort bằng việc cung cấp và duy trì kết nối số giữa các thiết bị hỗ trợ DisplayPort.

  • Extron HDMI Cable
  • Extron DVI Cable
  • Extron DisplayPort Cable
  • Extron VGA Cabe
  • Extron Video Cable
  • Extron HD Based T Cable
  • Extron Fiber Optic Cable

EXTRON HDMI CABLE

 Extron HDMI CablePremium High Speed, High Speed, and Standard HDMI Cables

 

 Extron HDMI Utra CableUltra Flexible Premium High Speed and High Speed HDMI Cables

 

Tất cả sản phẩm cáp HDMI

EXTRON DVI CABLE

 Extron DVI CableUltra Flexible Single Link DVI-D Cables from 1.5’ to 15

 Extron DVI CableDual Link DVI-D Cables from 3’ to 75’

 

Tất cả sản phẩm cáp DVI

EXTRON DisplayPort CABLE

 Extron DisplayPort CableDisplayPort Cables

 Extron Ultra DisplayPort CableUltra Flexible DisplayPort Cables

 

EXTRON VGA CABLE

 Extron VGA Cable15-pin HD Female to BNC Male Mini High Resolution Cables

 Extron VGA Cable15-pin HD Female to BNC Female Mini High Resolution Cables

 

Tất cả sản phẩm cáp VGA

EXTRON HD Based T CABLE

 Extron HD Based T CablePrecision-terminated Shielded Twisted Pair Cables for XTP Systems and DTP Systems - Plenum

 Extron HD Based T CablePrecision-terminated Shielded Twisted Pair Cables for XTP Systems and DTP Systems

 

Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP - Key To Pro

Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam


Tin tức cập nhật