Danh mục Catalogue sản phẩm cũng như các tài liệu kỹ thuật, đào tạo AV, sản phẩm nghe nhìn


 

AudioVisual Best Practice - Quy trình thiết kế và tích hợp cho ngành công nghiệp AV. Tổng hợp kinh nghiệp từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, thiết kế, tư vấn, quản lý dự án và công nghệ thông tin. Xuất bản bởi tổ chức Infocomm (tên gọi mới AVIXA).

Read more: AudioVisual Best Practices

Crestron Mercury giải pháp phòng họp hỗ trợ tất cả các dịch vụ Video Conference. Bằng việc kết hợp tất cả các công cụ phải có (Must-have), Crestron Mercury cho phép mọi người làm việc với nhau không phân biệt vị trí và dịch vụ conference đang sử dụng.

Read more: Crestron Mercury

Giải pháp âm thanh